Co to jest znak towarowy?

Zanim zacznę Cię przekonywać, że w dzisiejszych realiach prowadzenia własnego biznesu zarówno on-line jak i offline – rejestracja znaku towarowego to konieczność – omówmy podstawy. Zrozumienie bowiem czym dane zagadnienie jest, zazwyczaj pomaga nam podjąć decyzję o niezbędności wdrożenia pewnych rozwiązań u siebie w firmie.

Czym zatem jest znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Rozłóżmy powyższą ustawową definicję na czynniki pierwsze.

Znak towarowy jest oznaczeniem. Oznaczenie to np. słowo, grafika, dźwięk, kolor. Ilość oznaczeń, za pomocą których możemy przestawić znak towarowy jest katalogiem otwartym. Obecnie najczęściej wystepującymi znakami towarowymi są znaki słowne, słowno-graficzne i graficzne, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zarejestrować znak przestrzenny czy też np. multimedialny (o ile oczywiście takie oznaczenie nadaje się do rejestracji i spełnia ustawową definicję znaku towarowego). Zakładam, że w miarę rozwoju otaczającej nas technologii będą się pojawiały nowe rodzaje znaków towarowych. Czy nie uważasz, że ciekawym byłoby zarejestrowanie… zapachu? Obecnie kwestia ta budzi szerokie kontrowersje, ponieważ zapach jest odczuwany przez każdego bardzo subiektywnie, dlatego jest problem z przesłanką odróżnienia towarów.

Kolejną ważną kwestią jest to, że znak towarowy ma służyć odróżnieniu towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Mówiąc wprost – patrząc na dany znak towarowy (którym jest najczęściej logo danego przedsiębiorcy) my jako odbiorcy musimy wiedzieć, że towary oznaczone tym właśnie znakiem należą konkretnie do danego przedsiębiorcy. Patrząc na graficznie przedstawionego orła – od razu kojarzymy to z konkretną stacją paliw. Podobnie ma się sytuacja, kiedy zobaczymy portfel oznaczony odwróconymi literami CC – dokładnie wiemy, jakiej marki jest to produkt. Na tym właśnie w uproszczeniu polega przesłanka odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego przedsiębiorstwa.

Znak towarowy ma również się nadawać do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. Rejestr znaków towarowych prowadzony jest przez Urząd Patentowy RP (procedura krajowa). W rejestrze możemy z powodzeniem zarejestrować znak słowny, słowno-graficzny czy też nawet multimedialny, ale jak już wspomniałam na chwilę obecną technologia nie bardzo pozwala nam na rejestrację np. zapachu – dlatego w definicji użyte jest sformułowanie „nadawania się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych”.

Choć nie jest to wyrażone wprost w definicji ustawowej, znak towarowy musi mieć również charakter komercyjny. Nie można zarejestrować znaku towarowego dla samego faktu jego rejestracji! Koniecznym jest wskazanie jak ten znak będziemy wykorzystywać. Np. nadrukowując na T-shirtach czy też kubkach. Niedozwolone jest również rejestrowanie znaku towarowego w złej wierze, czyli tylko po to, aby nasza konkurencja nie mogła z niego korzystać!

„Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu zablokowania zgłoszenia lub zablokowania używania oznaczenia podmiotowi używającemu to oznaczenie na rynku, bądź wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. O złej wierze można mówić także wtedy gdy zgłoszenie znaku nastąpiło w celach spekulacyjnych bez zamiaru używania znaku, a po to, by uzyskać korzyści od podmiotu posiadającego znak.”

Wyrok NSA z dn. 03.09.2013, sygn. akt: II GSK 730/12

Po lekturze artykułu wiesz już czym jest znak towarowy, zapewne jednak czujesz niedosyt informacji! Śpieszę z wyjaśnieniem – tematyka znaków towarowych będzie przeze mnie jeszcze poruszana. Dowiesz się między innymi po co właściwie rejestrować znak towarowy (jakie REALNIE przyniesie Ci to korzyści), w jaki sposób się do tej rejestracji przygotować zanim (!) jeszcze zlecisz przygotowanie logo i jak tego faktycznie z sukcesem dokonać.

A jeśli będziesz potrzebować pomocy w tym zakresie – napisz do mnie!

Podobne wpisy